Presentation

SwedGen to Minnesota 2017

Home
 
American Swedish Institute in Minneapolis, MN

 

ASI’s Swedish Genealogy Day – Sunday, April 30!

·         More info at http://www.asimn.org/programs-education/events/swedish-genealogy-day-researching-beyond-household-records

 

*********************************
Digitalizing in Minnesota

24 April – 17 May

We are going to churches in Nicolette, Wrigth and Kandiyohi counties and perhaps also two big churches in Minneapolis to copy their old Swedish records.

*********************************
 
SwedGenTour 2017

to Madison, WI, Rock Island, IL and Lindsborg, KS

Madison, WI 23 Sept

Rock Island, IL 30 Sept

Lindsborg, KS 7-8 Oct

Hope to see you there!

*********************************
 
 
sei2016

Olof Cronberg, Charlotte Börjesson, Anna-Lena Hultman,

Anneli Andersson och Judit Söderblom

Föreningen SwedGen hade årsmöte i Växjö
den 15 april 2016.

 

Dagens höjdpunkt var ett besök på Svenska Emigrantinstitutet och en träff med nya chefen, arkivarie Judit Söderblom.

Det är nu Kulturparken Småland som driver institutet. Steg för steg byggs  verksamheten, inkl  arkiv, bibliotek och forskarservice, upp igen efter den långa stängningen. Det är mycket glädjande för oss emigrantforskare och många andra. 

Vi fick en rundvandring i arkivet och en presentation av hur långt återuppbyggnaden kommit och vilka planer som finns för verksamheten. Biblioteket är redan på plats och arbete pågår med bibliotekskatalogen. De värdefulla SAKA-mikrofilmerna med svenskamerikanska kyrkböcker finns på plats och kan studeras. Det finns dock ännu ingen möjlighet att ta kopior av mikrofilmade sidor och forskarplatserna är mycket begränsade. Platserna kommer dock att bli fler allt eftersom efterfrågan ökas. Alla forskarbesök bör därför anmälas i förväg.

En resurs som vi önskar skall komma på plats med det första, är möjlighet att söka i SAKA-registret och alla de andra databaserna.

Vi ser att det är mycket arbete som återstår, innan institutet kan ge den service som en gång bjöds. För oss aktiva emigrantforskare är dataregistren, inventarieföretckningarna, kopieringsmöjligheterna och forskarplatserna det som vi mest ser fram emot.

Nu kan vi i alla fall börja sprida ryktet i USA, att ett forskarbesök på Svenska Emigrantinstitutet i Växjö kan läggas in i planerna för framtida sverigebesök! Det känns som en stor framgång.

 

 

 
Presentation

 

Vi är en grupp svenska släktforskare som brinner för emigrantforskning. Tillsammans har vi gjort ett antal resor till USA för att hjälpa svenskamerikaner att forska efter sina svenska rötter. Vi kallar våra turnéer SwedGenTour.

Under våra resor har vi inte bara hållit föreläsningar och lotsat intresserade amerikaner genom de svenska kyrkböckerna, utan vi har också besökt svenskamerikanska kyrkor, kyrkogårdar och även olika sorters arkiv och föreningar.

Här vill vi nu dela med oss av det material vi samlat under åren. Vi lägger ut register och länkar till vårt material och hälsar alla intresserade välkomna att söka.  Bakom varje post i våra register finns dokument som vi fotograferat av på plats i USA. Kontakta oss för kopior.

Gravstensbilderna lägger vi in i Gravstensinventeringen på Rötter, men vi har ofta ytterligare information om de aktuella kyrkogårdarna och de begravda svensättlingarna, så kontakta oss gärna.