Sökinfo

Sök i SwedGen-materialet

Medlemmarna i Föreningen SwedGen har under åren 2007-2017 rest runt i USA och hos svenskamerikanska församlingar och arkiv digitalfotograferat varjehanda dokument av intresse för släktforskare. Alla de digitaliserade sidorna finns tillgängliga för forskning hos Melleruds Museum och Släktforskningsarkiv, Mellerud och Konkordiahuset, Hössna.

Indexering pågår för att bättre tillgängliggöra alla dessa tusentals sidor. Sökindex ger möjlighet till sökning efter namn, födelsedata och födelseorter. Det är dock ett tidsödande arbete att göra register, men volym för volym kommer de att bli sökbara. 

Sökningarna är öppna och avgiftsfria för alla, inget abonnemang behövs. Kopior av digitala sidor beställs sedan via ett formulär mot en avgift. När betalning kommit in an via e-post.

Gå till Sök

Se även Sökhjälp