Medborgarskap

Att bli amerikansk medborgare var frivilligt, men många av immigranterna ville bli amerikaner så fort som möjligt.

Processen för att få medborgarskap indelades i tre steg och tog minst 5 år. Steg ett innebar att en utlänning efter två år i landet kunde fylla i en avsiktsförklaring, declaration of intent eller first papers som de också kallades. Efter ytterligare tre år kunde imigranten sedan ansöka om medborgarskap, petition for naturalization. Efter att ansökan godkänts utfärdades ett medborgarskapsbevis certificate of citizenship eller final papers.

Declarations of intent och Petitions for naturalization innehåller ofta mycket intressanta uppgifter för oss släktforskare. Där finns namn, ibland alias, födelsedata, födelseplats (på församlingsnivå), ankomstår, vilket fartyg de anlände med och den aktuella adressen i USA.

Digitaliseringen av dessa intressanta dokument har inte avancerat särskilt långt, och det lär dröja innan de alla finns sökbara på internet. Det är inte heller särskilt enkelt finna ut var dessa medborgarskapshandlingar förvaras idag. Ursprungligen arkiverades de hos domstolarna på countynivå, men idag kan dom ha skickats till centrala arkiv eller till historiska museer.

SwedGenTour har vid ett par tillfällen letat upp och fotograferat av medborgarskaps papper för svenskar och norrmän. Vi kommer nu att indexera dokumenten och göra dom tillgängliga för sökning via vår söksida.

Medborgarskapshandlingar som vi fotat: 2.639 sidor

 

 

StateCountyOrtArkivArtSidor
ILCookCook countyCircuit NaturalizationMedborgarskap245
ILCookCook countyCircuit Naturalization-NorgeMedborgarskap72
ILCookCook countySuperior NaturalizationMedborgarskap501
ILCookCook countySuperior Naturalization-NorgeMedborgarskap45
MNNicolletNicollet countyNicollet countyMedborgarskap129
MTSilver BowButteSilver Bow county courtMedborgarskap192
PAClearfieldClearfieldClearfield countyMedborgarskap1210
PALycomingLycoming countyMedborgarskap137
PATiogaWellsboroTioga county courtMedborgarskap74
WYSheridanSheridanSheridan county courtMedborgarskap34