Årsmöte 2016

Olof Cronberg, Charlotte Börjesson, Anna-Lena Hultman,

Anneli Andersson och Judit Söderblom

Föreningen SwedGen hade årsmöte i Växjö
den 15 april 2016.

Dagens höjdpunkt var ett besök på Svenska Emigrantinstitutet och en träff med nya chefen, arkivarie Judit Söderblom.

Det är nu Kulturparken Småland som driver institutet. Steg för steg byggs  verksamheten, inkl  arkiv, bibliotek och forskarservice, upp igen efter den långa stängningen. Det är mycket glädjande för oss emigrantforskare och många andra. 

Vi fick en rundvandring i arkivet och en presentation av hur långt återuppbyggnaden kommit och vilka planer som finns för verksamheten. Biblioteket är redan på plats och arbete pågår med bibliotekskatalogen. De värdefulla SAKA-mikrofilmerna med svenskamerikanska kyrkböcker finns på plats och kan studeras. Det finns dock ännu ingen möjlighet att ta kopior av mikrofilmade sidor och forskarplatserna är mycket begränsade. Platserna kommer dock att bli fler allt eftersom efterfrågan ökas. Alla forskarbesök bör därför anmälas i förväg.

En resurs som vi önskar skall komma på plats med det första, är möjlighet att söka i SAKA-registret och alla de andra databaserna.

Vi ser att det är mycket arbete som återstår, innan institutet kan ge den service som en gång bjöds. För oss aktiva emigrantforskare är dataregistren, inventarieföretckningarna, kopieringsmöjligheterna och forskarplatserna det som vi mest ser fram emot.

Nu kan vi i alla fall börja sprida ryktet i USA, att ett forskarbesök på Svenska Emigrantinstitutet i Växjö kan läggas in i planerna för framtida sverigebesök! Det känns som en stor framgång.