Sökhjälp

Fyll inte i för mycket information! Börja med att fylla i 2 eller 3 fält, prioritera födelsedatum och födelseförsamling.

Efternamn1 och Efternamn2: Namnen är inskrivna så som de visas i källan. Svenska namn är ofta amerikaniserade, t ex Anderson i stället för Andersson. Många tog sig helt nya efternamn, så sökning på efternamn är vanskiligt.

Förnamn: Även förnamn kan vara amerikaniserade. Frans blir ofta Frank, Karl blir Carl eller Charles osv.

Född: Födelsedatum skrivs enligt modellen ååååmmdd. Ibland är endast födelseåret inskrivet.

Födelseförsamling: Födelseförsamlingar har normerats till moderna stavningar. Ibland anges pastoratets namn istället för församlingen.

Födelsecounty: Här skrivs svenska län enligt förkortningslistan nedan. Amerikanska countyn skrivs i klartext.

Födelsestat: Förkortningar enl lista nedan för amerikanska och canadensiska stater

Födelseland: SE = Sverige, NO = Norge, DK = Danmark, DE = Tyskland, US = USA och CAN = Canada. Övriga länder i klartext.

Svenska länsbokstäver

 • A, AB – Stockholms stad
 • AC – Västerbottens län
 • B – Stockholms län
 • BD – Norrbottens län
 • C – Uppsala län
 • D – Södermanlands län
 • E – Östergötlands län
 • F – Jönköpings län.
 • G – Kronobergs län
 • H – Kalmar län
 • I – Gotlands län
 • K – Blekinge län
 • L – Kristianstads län
 • M – Malmöhus län
 • N – Hallands län
 • O – Göteborgs och Bohus län
 • P – Älvsborgs län
 • R – Skaraborgs län
 • S – Värmlands län.
 • T – Örebro län.
 • U – Västmanlands län
 • W – Kopparbergs län
 • X – Gävleborgs län.
 • Y – Västernorrlands län
 • Z – Jämtlands län

Amerikanska stater

AK Alaska
AL Alabama
AR Arkansas
AZ Arizona
CA California
CO Colorado
CT Connecticut
DE Delaware
FL Florida
GA Georgia
HI Hawaii
IA Iowa
ID Idaho
IL Illinois
IN Indiana
KS Kansas
KY Kentucky
LA Louisiana
MA Massachusetts
MD Maryland
ME Maine
MI Michigan
MN Minnesota
MO Missouri
MS Mississippi
MT Montana
NC North Carolina
ND North Dakota
NE Nebraska
NH New Hampshire
NJ New Jersey
NM New Mexico
NV Nevada
NY New York
OH Ohio
OK Oklahoma
OR Oregon
PA Pennsylvania
RI Rhode Island
SC South Carolina
SD South Dakota
TN Tennessee
TX Texas
UT Utah
VA Virginia
WA Washington
WI Wisconsin
VT Vermont
WV West Virginia
WY Wyoming

Canadensiska stater

BC                        British Columbia

MB                      Manitoba

NB                       New Brunswick

NL                        Newfoundland och Labrador

NS                       Nova Scotia

ON                      Ontario

PE                        Prince Edward Island

QC                       Cuebeck

SK                        Saskatchewan