Start

SwedGenPresentation

Vi är en grupp svenska släktforskare som brinner för emigrantforskning. Tillsammans har vi gjort ett antal resor till USA för att hjälpa svenskamerikaner att forska efter sina svenska rötter. Vi kallar våra turnéer SwedGenTour.

Under våra resor har vi inte bara hållit föreläsningar och lotsat intresserade amerikaner genom de svenska kyrkböckerna, utan vi har också besökt svenskamerikanska kyrkor, kyrkogårdar och även olika sorters arkiv och föreningar.

Här vill vi nu dela med oss av det material vi samlat under åren. Vi lägger ut register och länkar till vårt material och hälsar alla intresserade välkomna att söka.  Bakom varje post i våra register finns dokument som vi fotograferat av på plats i USA. Kontakta oss för kopior.

Gravstensbilderna lägger vi in i Gravstensinventeringen på Rötter, men vi har ofta ytterligare information om de aktuella kyrkogårdarna och de begravda svensättlingarna, så kontakta oss gärna.

En tanke om “Start

Lämna ett svar